ikona telefonu 730 36 83 83     

ikona telefonu 730 96 84 88      

ikona telefonu 515 95 22 95     

ikona maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.     

separator     

 


 

Jakie konsekwencje grożą osobom, które nie przeprowadziły okresowej kontroli domu?

Każdy właściciel domu zobligowany jest do utrzymania obiektu budowlanego w dobrym stanie technicznym i estetycznym, aby żadne uchybienia w tym zakresie nie doprowadziły do pogorszenia wytrzymałości konstrukcyjnej. Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego budynek powinien podlegać okresowej kontroli. Na czym polegają regularne przeglądy domów, kiedy trzeba je wykonać i jaka kara grozi za ich brak? Dowiedz się tego, czytając dalszą część artykułu.

 

Okresowa kontrola domu - jakie przeglądy są niezbędne?

Przede wszystkim każdy właściciel domu powinien pamiętać o kontroli stanu technicznego instalacji gazowej oraz przewodów kominowych — dymowych, spalinowych, wentylacyjnych. Tego rodzaju przeglądy powinny być wykonane przynajmniej raz do roku.

Co najmniej raz na pięć lat należy dokonać kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznej i piorunochronów wraz z pomiarami. Sprawdzana jest ogólna sprawność poszczególnych połączeń, osprzętu, zabezpieczeń, izolacji przewodów, uziemień instalacji itd.

Co najmniej raz na pięć lat wykonać należy również przegląd ogólnobudowlany - sprawdzany jest wtedy ogólny stan techniczny budynku, jego estetyka i otoczenie.

plan domu

 

W każdym przypadku wykonanie przeglądu należy zlecić specjaliście z odpowiednimi kwalifikacjami. Stan techniczny instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych może być sprawdzony przez osoby z kwalifikacjami wymaganymi przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych lub uprawnieniami budowlanymi instalacyjnymi. Z kolei przeglądu przewodów kominowych dokonują fachowcy z kwalifikacjami mistrza w rzemiośle kominiarskim lub uprawnieniami budowlanymi elektrycznymi.

 

Kontrole i przeglądy techniczne budynków

Nasza firma specjalizuje się wykonywaniu okresowych kontroli i przeglądów budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami o utrzymaniu obiektów budowlanych Ustawy Prawo budowlane. Zapewniamy usługi w zakresie:

  • Roczne przeglądy budowlane: obejmują kontrolę i ocenę stanu technicznego budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu.
  • Półroczne przeglądy budowlane: dotyczą obiektów o powierzchni zabudowy od 2000m2 lub dachu od 1000 m². W tym przypadku po skrupulatnie wykonanym przeglądzie niezbędne jest zawiadomienie organu nadzoru o wynikach kontroli.
  • 5-letnie przeglądy budowlane: obejmuje kontrolę stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, jego estetyki oraz otoczenia.

Dokonujemy szczegółowych przeglądów technicznych, sporządzamy protokół wraz z dokumentacją fotograficzną, wypełniamy książkę sprawdzonego obiektu.

 

Kara za brak obowiązkowych przeglądów budowlanych

Właściciel domu, który nie utrzymuje budynku w należytym stanie technicznym, użytkuje go w sposób niezgodny z przepisami, nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania, a także ignoruje konieczność wykonywania przeglądów oraz obowiązku usunięcia stwierdzonych uszkodzeń lub uzupełnienia braków mogących spowodować niebezpieczeństwo, podlega karze grzywny do 5 tys. zł, karze ograniczenia wolności, a nawet karze pozbawienia wolności do roku. W tego typu kwestiach orzeka sąd rejonowy.

Jeśli mimo stwierdzonych wad domu, właściciel nie dokona niezbędnych napraw, w wyniku czego dojdzie do zniszczenia mienia, nieumyślnego doprowadzenia do uszczerbku na zdrowiu lub śmierci człowieka, kary są zdecydowanie poważniejsze. Wówczas sankcje nakładane są na podstawie Kodeksu karnego.

Warto też pamiętać, że gdy brak okresowego przeglądu domu ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania w przypadku wystąpienia szkody, np. w razie pożaru.