ikona telefonu 730 36 83 83     

ikona telefonu 730 96 84 88      

ikona telefonu 515 95 22 95     

ikona maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.     

separator     

 


 

Jak założyć książkę obiektu budowlanego?

Książka obiektu budowlanego to bardzo ważny dokument, w którym powinny znajdować się wszelkie informacje dotyczące przeprowadzonych badań i kontroli stanu technicznego oraz wszystkich remontów i przebudów, które nastąpiły w okresie użytkowania obiektu budowlanego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie książki obiektu budowlanego spoczywa na właścicielu lub zarządcy obiektu, jakim jest budynek, z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych albo obiektu budowlanego niebędącego budynkiem, którego projekt jest objęty obowiązkiem sprawdzenia, z wyjątkiem obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego, obiektów budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę oraz dróg lub obiektów mostowych z pewnymi wyjątkami.

 

Kiedy zakłada się książkę obiektu budowlanego?

W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.), w § 2 czytamy: “Książka powinna być założona w dniu przekazania obiektu budowlanego, zwanego dalej ‘obiektem’, do użytkowania i systematycznie prowadzona przez okres jego użytkowania”. Wynika z tego jasno, że książka obiektu budowlanego jest zakładana w dniu przekazania obiektu budowlanego do użytkowania, czyli zakładamy ją i rozpoczynamy jej prowadzenie od dnia przejęcia nieruchomości przez nas. Rozporządzenie to wskazuje także, że książkę tę należy systematycznie prowadzić przez cały okres użytkowania obiektu budowlanego, czyli do czasu jego rozbiórki lub otrzymania decyzji administracyjnej o wyłączeniu obiektu z użytkowania.

Ksiazka

 

Zakładanie książki obiektu budowlanego

Jak można przeczytać w cytowanym już Rozporządzeniu, książka obiektu budowlanego powinna mieć format A4 i powinna być wykonana w sposób trwały, zapewniający przydatność do jej użytkowania w całym okresie użytkowania obiektu budowlanego. W rozporządzeniu podane są tylko wymiary książki obiektu budowlanego, wynika z tego zatem, że zarówno układ pionowy, jak i poziomy są dopuszczalne. Warunek trwałości tej książki wskazuje, że powinna ona mieć kartki połączone trwale, najlepiej mechanicznie, co w pewnym stopniu gwarantuje, że nawet po latach użytkowania książka ta nie rozsypie się. Książa obiektu budowlanego powinna posiadać ponumerowane 74 strony, które są zabezpieczone przed usunięciem lub wymianą. W przypadku wypełnienia całej książki zakłada się jej kolejny tom, wpisując na stronie tytułowej numer tego tomu i datę jego założenia.

 

Co i kiedy wpisujemy w książkę obiektu budowlanego

Najważniejszą informacją jest fakt, że wpisów do książki obiektu budowlanego może dokonywać jedynie właściciel lub zarządca obiektu albo osoba upoważniona przez właściciela, lub zarządcę. Ważne jest także, aby wpisy ujmowane w książce były zwięzłe i jednoznaczne. Przedmiot wpisu powinien być potwierdzony właściwym dokumentem, którego numer identyfikacyjny, ważne ustalenia w nim zawarte oraz dane identyfikujące osobę, która dokument wystawiła, należy uwzględnić w książce. Należy także pamiętać, aby wpisy do książki były wykonane starannie, a przede wszystkim czytelnie.