ikona telefonu 730 36 83 83     

ikona telefonu 730 96 84 88      

ikona telefonu 515 95 22 95     

ikona maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.     

separator     

 


 

Jak przebiegają pięcioletnie przeglądy budowlane?

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami) właściciel lub zarządca obiektu zobowiązany jest do przeprowadzania kontroli okresowej użytkowanego obiektu co najmniej raz na pięć lat (art. 62 ust. 1 pkt 2). Osoba ze stosownymi uprawnieniami powinna sprawdzić stan techniczny i przydatność do użytkowania obiektu budowlanego, w tym również jego estetykę i otoczenie. Kontrolą należy objąć również instalację elektryczną i piorunochronną.

 

Jaki jest zakres pięcioletniej kontroli budowlanej?

Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy obiekty mieszkalne powinny być co pięć lat kontrolowane pod względem stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej poszczególnych elementów budynku (zgodnie z art. 5), z uwzględnieniem pozostałych elementów obiektu, w tym także jego estetyki i otoczenia. Zgodnie z art. 5 ust. 2 szczególnej uwagi wymagają też elementy budynku i instalacji narażone na szkodliwe działanie atmosferycznych i innych czynników, które mogłyby przyczyniać się do uszkodzeń powodujących zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi, środowiska czy konstrukcji obiektu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych w toku pięcioletnich przeglądów budowlanych należy skontrolować stan techniczny obiektu, uwzględniając przy tym:

kontrola budowlana

  • zewnętrzne warstwy przegród zewnętrznych (warstwa fakturowa), elementów ścian zewnętrznych (attyki, filary, gzymsy), balustrad, loggii i balkonów,
  • urządzenia zamocowane do ścian i dachu budynku,
  • elementy odwodnienia budynku oraz obróbek blacharskich,
  • pokrycia dachowe,
  • instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • urządzenia stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku,
  • elementy instalacji kanalizacyjnej odprowadzających ścieki z budynku,
  • przejścia przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku.

 

Przeglądy budynków mogą być przeprowadzone przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności oraz legitymujące się określonym zakresem uprawnień (podobnie jak w przypadku m.in. kierowania robotami budowlanymi).