ikona telefonu 730 36 83 83     

ikona telefonu 730 96 84 88      

ikona telefonu 515 95 22 95     

ikona maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.     

separator     

 


 

Czy można zalegalizować samowolę budowlaną?

Zgodnie z art. 49e ustawy Prawo budowlane inwestorowi, który dopuścił się tzw. samowoli budowlanej, może grozić nakaz o wstrzymaniu budowy w przypadku obiektów w realizacji lub nakaz rozbiórki budynków już wybudowanych. Istnieją jednak sytuacje dopuszczające możliwość legalizacji samowoli budowlanej. Kiedy jest to możliwe? Jak wygląda procedura legalizacyjna? Dowiesz się w dalszej części wpisu.

Samowola budowlana w świetle prawa

Samowola budowlana nie została precyzyjnie zdefiniowana w ustawie Prawo budowlane. Zgodnie z art. 48 ww. ustawy za samowolę budowlaną można uznać obiekt lub część obiektu, który jest w budowie lub został wybudowany bez niezbędnej decyzji o pozwoleniu na budowę, bez wymaganego zgłoszenia lub pomimo wniesienia sprzeciwu w odpowiedzi na dokonane zgłoszenie. Osoba realizująca budowę zawsze w pierwszej kolejności powinna dowiedzieć się, czy dana inwestycja wymaga dopełnienia formalności, do których obliguje Prawo budowlane. Prowadzenie robót budowlanych z naruszeniem obowiązujących przepisów zawsze może być w konsekwencji uznane za samowolę budowlaną.

 

Legalizacja samowoli budowlanej — kiedy jest możliwa?

budowa

W przypadku wykrycia samowoli budowlanej w trakcie budowy najpierw wydawana jest decyzja o wstrzymaniu prac przez nadzór budowlany. Inwestor ma możliwość złożenia wniosku o legalizację oraz zobligowany jest do uregulowania opłaty legalizacyjnej — w ciągu 30 dni od otrzymania stosownego pisma.

Pozwolenie na budowę w przypadku samowoli budowlanej może zostać wydane, jeżeli spełnione są następujące warunki:

  • projekt zagospodarowania tereny bądź działki jest zgodny z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (przede wszystkim z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego),
  • projekt budowlany jest kompletny i potwierdza zgodność z przepisami techniczno-budowlanymi (niezbędne są wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia itd.),
  • projekt budowlany opracowany został przez osobę z wymaganymi uprawnieniami budowlanymi.

W procedurze legalizacji samowoli budowlanej niezbędne jest złożenie stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych warunków.

W przypadku budynków, które klasyfikowane są jako samowola budowlana, ale użytkowane są przez co najmniej 20 lat oraz posiadają ekspertyzę techniczną i ekspertyzę geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, możliwe jest zastosowanie uproszczonej procedury legalizacyjnej. Nie przewiduje ona konieczności uiszczania opłaty legalizacyjnej. W przypadku starszych obiektów bardzo ważne znaczenie ma ekspertyza techniczna, która musi jasno potwierdzać, że dany budynek nadaje się do dalszego użytkowania i nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.