ikona telefonu 730 36 83 83     

ikona telefonu 730 96 84 88      

ikona telefonu 515 95 22 95     

ikona maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.     

separator     

 


 

Co o przeglądach domów jednorodzinnych mówią przepisy?

Wszystkie budynki, w tym także budynki mieszkalne, podlegają przepisom o utrzymaniu obiektów budowlanych Ustawy Prawo Budowlane. Co mówią przepisy o przeglądach domów jednorodzinnych? Na to pytanie odpowiadamy we wpisie na naszym blogu.

 

Jaka jest podstawa prawna obowiązku przeglądów technicznych budynków?

Każdy właściciel domu jednorodzinnego jest zobowiązany do użytkowania go zgodnie z przeznaczeniem oraz utrzymywania w dobrym stanie technicznym. Dotyczy to również wykonywania okresowych przeglądów technicznych. Podstawą prawną  jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz. U. z 2006r, Nr 156, poz. 1118 z póź. zmianami) oraz rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów § 34.

Prawo budowlane nakazuje:

przegld techniczny budynkw

 • Przynajmniej raz w roku sprawdzać stan techniczny instalacji gazowej,
 • Przynajmniej raz w roku sprawdzać stan techniczny przewodów kominowych: dymowych, spalinowych, wentylacyjnych,
 • Przynajmniej raz na dwa lata kontrolować kotły opalane paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej wydajności przekraczającej 100 kW,
 • Przynajmniej raz na cztery lata sprawdzać kotły opalane paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności 20 – 100 kW, a także kotły opalane gazem,
 • Przynajmniej raz na pięć lat sprawdzać stan techniczny i efektywność energetyczną urządzeń chłodniczych zastosowanych w systemach klimatyzacji, ich wielkości w stosunku do wymagań użytkowych o nominalnej mocy chłodniczej przekraczającej 12 kW,
 • Przynajmniej raz na pięć lat sprawdzić stan techniczny budynku, jego estetykę i otoczenie
 • Przynajmniej raz na pięć lat wykonać przegląd instalacji elektrycznej obejmujący sprawdzenie sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i uziemień instalacji,
 • Przynajmniej raz na pięć lat sprawdzać stan techniczny instalacji odgromowej,
 • Po piętnastu latach użytkowania należy wykonać kontrolę instalacji grzewczej z kotłem o nominalnej wydajności powyżej 20 kW.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów należy:

 • Przynajmniej raz na trzy miesiące czyścić przewody dymowe i spalinowe od pieców na paliwo stałe,
 • Przynajmniej raz na sześć miesięcy czyścić przewody dymowe i spalinowe pieców na paliwo płynne i gazowe,
 • Przynajmniej raz w roku czyścić przewody wentylacyjne.

 

Kto jest upoważniony do wykonywania okresowych przeglądów budynków?

Właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek zlecić kontrolę okresową stanu technicznego obiektu uprawnionym osobom. Na terenie Katowic i okolic takie usługi świadczy np. firma Baks, specjalizująca się w przeprowadzaniu przeglądów budowlanych budynków mieszkalnych  i użytkowych. Po każdej kontroli sporządzany jest protokół z przeglądu wraz z dokumentacją fotograficzną oraz wypełniana jest książka sprawdzanego obiektu.

 

Jakie są konsekwencje niedopilnowania okresowych przeglądów budowlanych budynków?

Dobry stan techniczny budynku zwiększa bezpieczeństwo osób, które go użytkują, dlatego tak ważne jest regularne wykonywanie przeglądów. Brak obowiązkowych przeglądów technicznych budynków jest szczególnie dotkliwy, kiedy przytrafi nam się szkoda. Wiele szkód i strat ma bezpośredni związek ze stanem technicznym budynku. Jeśli przyczyną szkody było zaniedbanie stanu technicznego obiektu bądź kiedy nie mamy udokumentowanego obowiązkowego okresowego przeglądu, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania.