ikona telefonu 730 36 83 83     

ikona telefonu 730 96 84 88      

ikona telefonu 515 95 22 95     

ikona maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.     

separator     

 


 

Co można wyczytać z książki obiektu budowlanego?

Książka Obiektu Budowlanego, w skrócie KOB, powinna uwzględniać wszystkie dokumenty, które dotyczą zdarzeń związanych z użytkowaniem budynku. Jest ona zakładana w momencie, gdy obiekt budowlany zostaje oddany do użytkowania. Dokumentacja ta musi być prowadzona zgodnie ze wzorem oraz w sposób określony obowiązującymi przepisami. Wyjaśniamy, czego można dowiedzieć się na temat budynku dzięki informacjom zawartym w KOB.

 

Czym jest Książka Obiektu Budowlanego?

Książka Obiektu Budowlanego to niezwykle ważny dokument, którego prowadzenie musi odbywać się w sposób skrupulatny oraz systematyczny. Dzięki niej możliwe jest bieżące śledzenie zmian dotyczących obiektu budowlanego oraz uzyskanie informacji na temat m.in. jego faktycznego stanu technicznego.

 

Kto jest zobowiązany do dokonywania zapisów w KOB?

Obowiązek prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego spoczywa na jego właścicielu lub zarządcy nieruchomości. KOB dotyczy przede wszystkim budynków, których stan techniczny musi być na bieżąco monitorowany. Przykładem mogą być budynki należące do wspólnot mieszkaniowych oraz inne budynki o skomplikowanej konstrukcji, które podlegają przepisom regulującym obowiązek ich szczególnego sprawdzania i opiniowania stanu technicznego. Co więcej, prowadzenie dokumentacji obiektu budowlanego jest także niezbędne w przypadku budynków komercyjnych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Z obowiązku prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego zwolnieni są m.in. właściciele budynków jednorodzinnych, a także budynków inwentarskich oraz składowych, jak również budynków, które nie wymagały uzyskania pozwolenia na budowę.

ksiazka

 

Czego można dowiedzieć się z Książki Obiektu Budowlanego?

KOB jest dokumentem świadczącym o prawidłowym zarządzaniu nieruchomością oraz wywiązywaniu się z nałożonych na właściciela lub zarządcę budynku obowiązków w kwestii monitorowania m.in. jego stanu technicznego. Skrupulatnie prowadzona Książka Obiektu Budowlanego pozwala dowiedzieć się, kto odpowiada za bezpieczne użytkowanie budynku, z jakim rodzajem obiektu budowlanego mamy do czynienia, a także, w jaki sposób wypełniane są obowiązki dotyczące monitorowania stanu technicznego nieruchomości i instalacji. Co więcej, w KOB znajdują się niezwykle ważne informacje na temat przeprowadzanych remontów i modernizacji obiektu, mających miejsce awarii oraz innych ważnych zdarzeń, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo korzystania z budynku. W KOB znajdują się także informacje dotyczące historii własności nieruchomości, uzyskanych pozwoleń na zmianę użytkowania budynku oraz niezbędne załączniki m.in. instrukcje użytkowania obiektu i instalacji.