Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował na swojej stronie internetowej, że już na 103 mln zł opiewa wartość przedsięwzięć, podlegających dofinansowaniu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.

ogrzewanieInwestycje te zostaną dofinansowane z funduszy Europejskich w ramach poddziałania 1.3.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Łączne dofinansowanie opiewa na 76 mln zł.

Informacja ta jest tym bardziej istotna, że w ostatnim czasie bardzo dużo mówi się o bardzo niskiej jakości powietrza w Polsce. A ilości energii, które zostaną zaoszczędzone w wyniku termomodernizacji są ogromne,

Jak informuje NFOŚiGW, dotacje otrzymają Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie i Lublinie (Komenda Wojewódzkiej Policji w Lublinie zrealizuje dwa przedsięwzięcia: pierwsze w Lublinie, a drugie w Łukowie, Opolu Lubelskim, Hrubieszowie i Poniatowej); a także Zakład Karny w Gębarzewie, Areszt Śledczy w Tarnowskich Górach, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

Łączna powierzchnia 58 modernizowanych budynków wynosi 120 922,59 m2.

Poniżej przedstawiamy podsumowanie wszystkich szacunkowych oszczędności, jakie podaje na swojej stronie Fundusz:

  • roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – około 7 309 Mg CO2/rok
  • zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – około 18 424 173 kWh/rok
  • zmniejszenie zużycia energii końcowej – około 68 784 GJ/rok
  • ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – około 2 280 MWh/rok
  • ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – około 42 970 GJ/rok