Kontrole okresowe

W zgodzie z obowiązującymi przepisami o utrzymaniu obiektów budowlanych Ustawy Prawo Budowlane, oferujemy wykonanie okresowych półrocznych, rocznych i pięcioletnich kontroli i przeglądów technicznych budynków w Katowicach i na terenie całego województwa śląskiego, a także okolic.

Przegląd budowlany roczny

Polega na sprawdzeniu i ocenie stanu technicznego elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu.

Zgodnie z art. 62 ust.1 pkt. 1a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz. U. z 2006 r, Nr 156, poz. 1118 z póź. zmianami).

Nasza oferta obejmuje:

  • Przeprowadzenie przeglądu technicznego budynku
  • Wykonanie protokołu z przeglądu wraz z dokumentacją fotograficzną
  • Wypełnienie książki sprawdzanego obiektu.

Przegląd budowlany półroczny (budynek o powierzchni dachu od 1000 m2)

Ma na celu poddania ocenie i skrupulatnej weryfikacji aktualnego stanu technicznego elementów obiektu i jego instalacji, które są bezpośrednio narażone na szkodliwe warunki atmosferyczne oraz niszczące działania związane z użytkowaniem budynku.

Zgodnie z art. 62 ust.1 pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz. U. z 2006 r, Nr 156, poz. 1118 z póź. zmianami).

Oferta obejmuje:

  • Przeprowadzenie przeglądu budowlanego obiektu
  • Wykonanie protokołu z przeglądu wraz z dokumentacją fotograficzną
  • Dostarczenie protokołu z przeglądu technicznego budynku
  • Zawiadomienie odpowiedniego organu nadzoru budowlanego o przeprowadzonym przeglądzie technicznym

Przegląd budowlany 5-letni

Polega na kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, jego estetyki oraz otoczenia.

Zgodnie z art. 62 ust.1 pkt. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz. U. z 2006 r, Nr 156, poz. 1118 z póź. zmianami).

Na ofertę składa się:

  • Przeprowadzenie przeglądu budowlanego obiektu.
  • Wykonanie protokołu z przeglądu wraz z dokumentacją fotograficzną.
  • Wypełnienie książki obiektu budowlanego.

Dodatkowo proponujemy naszym Klientom opracowanie kalendarza przeglądów technicznych budynków dostosowanego do indywidualnych potrzeb właściciela lub zarządcy, uwzględniając ustawowe terminy realizacji kontroli. Oferta przeglądu może zostać wzbogacona o inwentaryzację budowlaną aktualnego stanu obiektu.

Kontrole okresowe to tylko część naszej oferty. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami świadczonych przez firmę BAKS pozostałych usług,  w tym wykonywania kosztorysów budowlanych czy pełnienia nadzorów budowlanych. Długa lista referencji naszych usług budowlanych to gwarancja współpracy na najwyższym poziomie.