termomodernizacja domów jednorodzinnychPrzedstawiciele funduszu debatowali na ten temat podczas forum Efekt – Energia – Środowisko. Problem niskiej efektywności energetycznej naszych domów jest coraz bardziej wyraźny. Polska jest zobowiązana do poprawy jakości powietrza poprzez ustalenia unijne. Poza tym problem smogu w wielu miastach jest coraz bardziej dotkliwy dla ich mieszkańców. Pomóc ma termomodernizacja.

Według przedstawicieli NFOŚiGW oraz ekspertów, termomodernizacja budynków jednorodzinnych spowoduje znaczne obniżenie kosztów ogrzewania, poprawę komfortu i jakości życia mieszkańców oraz przybliży nas do spełnienia wymogów Unijnych.

Polska zrobiła bardzo dużo dla poprawy jakości powietrza, ale nadal potrzebujemy intensywnych działań, by w pełni dostosować się do unijnej dyrektywy CAFE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy – stwierdziła Małgorzata Skucha, Prezes Zarządu NFOŚiGW podczas spotkania.

Program pilotażowy ma polegać na dofinansowaniu kredytów przeznaczonych na termomodernizację. Środki na ten cel mają na początek wynieść 300 mln zł, a zwrotny charakter pomocy ma zagwarantować, że więcej osób będzie mogło z niej skorzystać. Program Ryś będzie realizowany w latach 2015-23, z możliwością zawierania umów do końca 2020 roku.

Żródło: www.nfosigw.gov.pl