Ekologiczne rozwiązania w budownictwie są coraz bardziej popularne.

domy efektywne energetycznieEnergooszczędne trendy są wspomagane przez informacje o zmianach klimatu i konieczności większej dbałości o środowisko. Już dzisiaj w naszych domach widać to po oświetleniu. Wiele mieszkań jest oświetlanych wyłącznie przez źródła światła LED, a coraz częściej tę technologię możemy zobaczyć również w oświetleniu ulic dużych miast. Dbałość o środowisko jest także coraz bardziej widoczne w budownictwie.

Naukowcy na całym świecie tworzą nowe rozwiązania, mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię w domach. Coraz lepsze rozwiązania izolacyjne oraz wentylacyjne powodują, że domy tracą coraz mniej ciepła. Rozwija się także technologia OZE. Firmy produkujące małe elektrownie słoneczne co jakiś czas informują o nowych rekordach wydajności paneli fotowoltaicznych. Wszystko to przekłada się na zmniejszenie rachunków za energię, co przy taniejących technologiach musi przełożyć się na wzrost zainteresowania klientów.

Nowe technologie już dzisiaj znajdują odzwierciedlenie w rynku. W USA udział domów efektywnych energetycznie w rynku wzrósł z 2% w 2005 r. do 23% w 2013 r. U.S. Green Building Council (USGBC) szacuje, że w 2016 r. udział ten będzie wynosił już 26% – 33% całego rynku domów.

Trendy w USA z całą pewnością będą miały już wkrótce swoje odzwierciedlenie także na polskim rynku.